fbpx

Hits: 161

WIĘCEJ W KRÓTSZYM CZASIE

GymMe.
Smart Trening

REGULAMIN

Dowiesz się tutaj o zasadach jakie obowiązują na tej stronie oraz w naszej Aplikacji. Korzystając z naszych serwisów zgadzasz się z naszymi zasadami. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W tej częsci dowiesz się o tym jakie dane przechowujemy oraz jak je zabezpieczamy lub przetwarzamy.

POLITYKA CIASTECZEK

Opiszemy Ci w tej części jak zbieramy dane kiedy przebywasz na naszej stronie lub korzystasz z naszych serwisów.

ZASADY SUBSKRYPCJI

Ta część opisuje w szczegółach w jaki sposób i kto będzie płacić za użytkowanie naszej aplikacji. Dowiesz się też o zasadach rezygnacji.

 

Poznaj zasady i polityki GymMe.

REGULAMIN SERWISU

Data aktualizacji: 4 kwietnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.gymme.today (dalej: „Strona Internetowa”), aplikacji GymMe. (dalej „Aplikacją”) czyli usług świadczonej droga elektroniczną przez Administratora portalu, tj. GymMe Sp. z o.o.  (dalej „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu (ul. Mieczysława Wolfkego 38, 54-701 Wrocław), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000808599, posiadająca NIP 8943146997; Dane kontaktowe: info@gymme.today. Ilekroć w dalszej treści Regulaminu użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu nadanym im w Polityce Prywatności; chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.

Bez względu na to czy jesteś gościem czy zarejestrowanym użytkownikiem, korzystając z treści zamieszczonych na tej stronie lub w aplikacji, zgadzasz się z postanowieniami tego regulaminu i powiązanych polityk (polityka prywatności, polityka ciasteczek, polityka subskrypcji)

Prosimy zapoznaj się dokładnie z tymi zasadami, gdyż są one wiążące dla obu stron.

Jeśli nie zgadzasz się z zasadami opublikowanymi na tej stronie opuść ja natychmiast i/lub odnistaluj aplikację.

Zalecamy wydrukowanie tej strony.

DEFINICJE

Abonament – opłata za dostęp do aplikacji na okres jednego (1) miesiąca

Aplikacja – aplikacja mobilna „GymMe.” dostępna na telefony komórkowe. Aplikacja składa się z następujących elementów (strona WWW z dostępem dla trenerów personalnych, aplikacja mobilna na system Android z dostępem dla trenerów personalnych i ich klientów, aplikacja mobilna na system iOS z dostępem dla trenerów personalnych i ich klientów.

Okres próbny – okres 14 dni, gdzie osoba zarejestrowana dostaje możliwość przetestowania Aplikacji za darmo. Po tym okresie naliczony zostaje Abonament zgodnie z wybranym pakietem.

Okres rozliczeniowy – okres Abonamentu wybrany przez Użytkownika. Okres rozliczeniowy jest równy okresowi subskrypcji Aplikacji wykupionej w sklepie Google Play lub App Store.

Pakiet – zakres usługi powiązany z ilością osób wykorzystujących Aplikację.

Platforma WWW – strona, przez która Trener Personalny może planować treningi i zarządzać klientami.

Newsletter – usługa informacji wysyłanej drogą elektroniczną, do osób, które dobrowolnie dołączyły do grupy za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.

Trener Personalny – osoba, która wykupiła pakiet (Użytkownik) i przy użyciu Aplikacji przygotowuje plany treningowe dla swoich podopiecznych.

Umowa licencji – umowa, na podstawie której Trener i Podopieczny mają niewyłączne prawo do korzystania z Aplikacji na zasadach ustalonych między nimi. Aplikacja jest jedynie platformą umożliwiającą wymianę informacji pomiędzy ww.

Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie.

Użytkownik – użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest osoba, która wykupiła Pakiet. Pakiet jest odpłatny dla Trenera Personalnego. Aplikacja jest darmowa dla osób które Trener Personalny Zaprosi do współpracy.

DANE OSOBOWE I OCHRONA DANYCH

Bardzo poważnie podchodzimy do naszych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w Polsce i na terenie EU, a w szczególności przepisów Ogólnych przepisów o ochronie danych. Nasza Polityka bezpieczeństwa obejmuje wszystkie informacje, które mogą być ważne dla Ciebie z tytułu ochrony danych jak i informacji o składaniu skarg i reklamacji.

Przestrzegamy naszych zasad ochrony danych na stronie www.gymme.today. Mamy Politykę reklamacyjną RODO w odniesieniu do wszelkich problemów lub skarg lub możliwych naruszeń RODO, które mogą wystąpić, i to również na stronie www.gymme.today . W szczególności zwróć uwagę na następujące kwestie związane z danymi które możemy zbierać i przechowywać.

Jakie dane zbieramy:

 • dane związane z rejestracją (Twój numer telefonu, oraz opcjonalnie imię czy zdjęcie). Pamiętaj, że nie wymagamy od Ciebie podania niczego poza numerem telefonu, który to uniemożliwia nam identyfikację Ciebie jako osoby. Informacje te zawarte są w Polityce Prywatności
 • dane związane z obsługą newslettera (Twój e-mail oraz twój profil – trener(ka) lub trenujący(a). Te dane również nie umożliwiają identyfikacji Ciebie. Informacje na ten temat są zawarte w Polityce Prywatności
 • dane związane z obsługą strony (ciasteczka). Informacje te opisane są w Polityce Ciasteczek.
 • dane związane z obsługą Twojej subskrypcji. Informacje te opisane są w Polityce Subskrypcji

Opcjonalnie możesz nam przekazać swoje dane do obsługi faktur. Informacja o ochronie tych danych jest opisana w Polityce Prywatności

Kontrolujemy dane zgodnie z RODO i ustanowiliśmy legalną podstawę przetwarzania, zgodnie z DPP.

Sprawdzamy naszą zdolność technologiczną do przestrzegania RODO, aby przechowywać wszystkie informacje tak bezpiecznie, jak to możliwe na bieżąco.

Wszystkie informacje są przechowywane na zaszyfrowanych serwerach kontrolowanych przez nas i podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych i zapewnienia, że ​​nie dojdzie do naruszenia przez nas RODO lub przez naszych podwykonawców.

Przechowujemy dane osobowe wyłącznie w celach, które opisujemy i tak długo, jak jest to konieczne (jak określono w programie DPP).

W przypadku otrzymywania reklamacji stosujemy Politykę i procedurę RODO. W razie potrzeby skontaktujemy się i skontaktujemy z odpowiednim ds. Informacji (lub innym uznanym organem nadzorczym).

Możemy korzystać z podwykonawców, którzy znajdują się w EOG. Każdy podwykonawca musi podpisać odpowiednie dokumenty o zachowaniu poufności i ochronie danych.

ZMIANY W REGULAMINIE I POWIĄZANYCH POLITYKACH

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i korekty niniejszych Warunków w dowolnym momencie poprzez zmianę tej strony bez wyraźnego powiadomienia. Od czasu do czasu sprawdzaj tę stronę, aby zobaczyć zmiany. Rekomendujemy sprawdzenie daty ostatniej aktualizacji.

ZMIANY NA STRONIE I W APLIKACJI

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Stronę lub Aplikację, zmieniać treść w dowolnym momencie bez wyraźnego powiadomienia. Pamiętaj, że dowolna treść na naszej stronie może być nieaktualna w dowolnym momencie. Nie mamy obowiązku aktualizacji.

Nie gwarantujemy, że nasza Strona lub Aplikacja lub jakiekolwiek treści w ww. serwisach, będą wolne od błędów lub pominięć.

DOSTĘP DO STRONY

Dostęp do Strony ogólnej jest bezpłatny. Dostęp do Panelu WWW trenera jest bezpłatny, z założeniem że Trener może się zalogować, jednakże planowanie treningów może nastąpić jedynie po wykupieniu subskrypcji.

Nie gwarantujemy, że nasza Strona lub jakiekolwiek powiązane treści będą zawsze dostępne. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całą lub dowolną część naszej Strony bez uprzedzenia i bez podania przyczyny. Korzystając ze strony, zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności umownej z tytułu niedostępności serwisu.

Nasza strona jest skierowana do wszystkich zainteresowanych treścią naszej witryny. Strona jest zgodna z polskim prawem. Nie gwarantujemy, że treści dostępne na naszej stronie są odpowiednie lub dostępne w innych lokalizacjach. Możemy ograniczyć dostępność naszej witryny lub jej części do niektórych określonych lokalizacji. Dostęp do naszej strony jest udzielony na odpowiedzialność osoby zainteresowanej.

DOSTĘP DO APLIKACJI

Instalacja Aplikacji jest bezpłatna.

Trener Personalny
W przypadku Trenera Personalnego, aby mógł planować treningi, dodawać klientów czy operować na pomiarach, Trener Personalny musi mieć wykupiony abonament w jednej z 3 dostępnych konfiguracji. Opłata jest naliczana automatycznie po 14 dniowym okresie próbnym.
Brak opłaty powoduje zawieszenie dostępu do funkcji Aplikacji

Klient:
Dostęp dla klienta, połączonego z zarejestrowanym Trenerem Personalnym jest zawsze bezpłatny. Klient uzyskuje dostęp do aplikacji gdzie może zobaczyć zaplanowane treningi, dodawać komentarze, dodać i modyfikować pomiary, Klient nie posiadający kodu Trenera Personalnego nie może korzystać z aplikacji.

TWOJE KONTO DOSTĘPOWE

Rejestracja w aplikacji odbywa się za pośrednictwem telefonu komórkowego i powiązanego z nim numeru telefonu.

Po uruchomieniu aplikacji prosimy Cię o wybranie profilu (trenera lub klienta), który zostanie powiązany z twoim numerem telefonu. Jeśli logowanie jest pierwszym, użytkownik otrzymaje kod, który aktywuje dostęp. Dopóki nie wylogujesz się z aplikacji, nie będziesz ponownie proszony o użycie kodu.

W każdej chwili masz prawo usunąć swoje konto. Wszystkie powiązane dane zostaną usunięte.

Mamy prawo w dowolnym momencie wyłączyć profil użytkownika, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktokolwiek inny niż Ty, zna i używa Twój numer telefonu, musisz nas powiadomić. Wyślij informację na adres info@gymme.today. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podjęte na zarejestrowanym koncie.

Trener personalny
Twój numer telefonu komórkowego służy do logowania się zarówno do aplikacji, jak i strony internetowej: coach.gymme.today. Przy pierwszym logowaniu (lub po wylogowaniu) otrzymasz SMS-em kod, który należy wpisać w Aplikacji lub Witrynie.
Aby połączyć Twój profil z profilem Twojego klienta, otrzymasz osobisty kod, który musisz udostępnić swojemu klientowi.

Klient
Twój numer telefonu komórkowego służy do logowania się do aplikacji. Nie masz dostępu do strony Ttrenerów Personalnych. Aby pracować z osobistym trenerem, musisz mieć indywidualny identyfikator swojegoo trenera. Po potwierdzeniu ID połączysz się ze swoim trenerem.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Udostępniamy Ci platformę do zarządzania treningami i klientami. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za skutki operacji wykonanych z użyciem naszej aplikacji.

Używając naszej aplikacji:

 • jako Trener: musisz mieć stosowne uprawnienia do wykonywania zawodu trenera personalnego
 • jako Klient: musisz potwierdzić trenerowi stan swojego zdrowia u lekarza prowadzącego. Rekomendujemy sprawdzenie swojego stanu zdrowia odpowiadając na pytania ankiety zdrowia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty, roszczenia, wydatki lub szkody, czy to wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, nawet jeśli można to przewidzieć, w jakikolwiek sposób.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty związane z użytkowaniem telefonów komórkowych czy komputerów w czasie treningu. Musisz zapewnić należyte bezpieczeństwo swojemu sprzętowi.

Dla osób prywatnych, udostępniamy aplikację i serwis wyłącznie do celów wspomagania procesu treningu. Zgadzasz się, że wykorzystanie aplikacji czy serwisu nie pociąga nas do odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania Aplikacji czy wykonywania ćwiczeń i pomiarów przy użyciu Aplikacji.

Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty lub szkody wyrządzone ci przez hackerskie lub technologiczne metody w związku z korzystaniem z naszej Strony lub Aplikacji.

Jeśli korzystasz z linków udostępnionych na naszej stronie do stron trzecich, robisz to na własne ryzyko. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, roszczenia lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

PRAWA AUTORSKIE

Aplikacja oraz treści i materiały udostępniane w jej ramach podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez Użytkownika w sposób sprzeczny z warunkami licencji.

UMOWA LICENCYJNA

Aplikacja jest dostępna do pobrania wyłącznie w sklepie Google Play (dla urządzeń mobilnych z systemem Android) oraz App Store (dla urządzeń mobilnych z systemem iOS) i za pośrednictwem tych sklepów zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Gymme sp. z o.o. Umowa o świadczenie usług oraz powiązana z nią Umowa licencji, a to poprzez wykupienie subskrypcji Aplikacji w danym sklepie. Pobranie Aplikacji i jej zainstalowanie na urządzeniu mobilnym jest bezpłatne.

Przedmiotem Umowy o świadczenie usług jest świadczenie przez Gymme sp. z o.o. drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika usług polegających na udostępnianiu w Aplikacji platformy do zarządzania treningami i klientami. Wraz z Umową o świadczenie usług zawierana jest Umowa licencji na warunkach opisanych w poniżej, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji

Przedmiotem Umowy licencji jest przyznanie Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z Aplikacji oraz udostępnionych w niej materiałów, wyłącznie do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, polegającego na:

 • pobraniu Aplikacji, zapisaniu jej na urządzeniu mobilnym i korzystaniu z jej funkcjonalności,
 • w przypadku Trenera Personalnego, dostępu do Panelu WWW i wykorzystaniu go do planowania treningów.

Po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika, Użytkownik wybiera rodzaj i zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za korzystanie z Aplikacji zgodnie z wybranym rodzajem pakietu. Przed wyborem rodzaju pakietu Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem koniecznym zawarcia Umowy o świadczenie usług oraz Umowy licencji, a co za tym idzie korzystania z Aplikacji.

Umowa o świadczenie usług oraz Umowa licencji zawierana jest pomiędzy Gymme sp. z o.o. a Użytkownikiem z momentem złożenia zamówienia na subskrypcję Aplikacji w sklepie Google Play lub App Store.

Abonament (opłata za subskrypcję Aplikacji) pobierany jest przez operatora sklepu Google Play lub App Store, z wykorzystaniem konta Użytkownika zarejestrowanego w tych sklepach. Warunki korzystania ze sklepu Google Play lub App Store, warunki techniczne, zasady pobierania opłat, metody płatności, zasady zwrotu środków i anulowania subskrypcji, jak również przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z wykupieniem dostępu do Aplikacji, określone zostały przez operatorów tychże sklepów (regulaminy dostępne są pod adresami: dla Google Play  oraz dla App Store)

Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnych funkcjonalności Aplikacji z chwilą uiszczenia opłaty za pierwszy Okres Rozliczeniowy.Okres Rozliczeniowy liczony jest od dnia pobrania od Użytkownika opłaty za dany Okres Rozliczeniowy.

Wysokość Abonamentu w pakietach podana jest w opisie Aplikacji zamieszczonym w sklepie Google Play oraz App Store orazna stronie www.gymme.today

Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego na rzecz Użytkownika usługi telekomunikacyjne. Użytkownik odpowiada za uiszczanie powyższych opłat.

NA GÓRĘ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data aktualizacji: 4 kwietnia 2020

1. PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy dokument jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

2. DEFINICJA, CELE, ZAŁOŻENIA I ZAKRES STOSOWANIA

2.1 Definicja

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych (zwana dalej: Polityką) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Gymme Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej: Administratorem.

Polityka składa się z:

 • opisu zasad ochrony danych osobowych, obowiązujących u Administratora;
 • załączników uszczegóławiających i uzupełniających niniejszą Politykę.

2.2 Cele

Celem Polityki Bezpieczeństwa Informacji jest wskazanie działań, jakie należy wykonać oraz ustanowienie zasad i reguł postępowania, które należy stosować, aby właściwie wykonywać obowiązki Administratora w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

W szczególności do celów Polityki należy:

 • zabezpieczenie zasobów systemów, infrastruktury technicznej, sprzętu i osprzętu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • uniemożliwienie instalowania i posługiwania się oprogramowaniem nielegalnym lub niebezpiecznym,
 • uniemożliwienie dostępu do informacji zawartych w systemach informatycznych osobom do tego nie upoważnionym,
 • uniemożliwienie zniszczenia lub nieuprawnionej zmiany danych osobowych,
 • zabezpieczenie dokumentacji papierowej zawierające dane osobowe przed ich kradzieżą lub kopiowaniem.

2.3 Założenia

Ochrona danych osobowych u Administratora opiera się na następujących filarach:

 • Zgodności z prawem − Administrator dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
 • Bezpieczeństwa – Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.
 • Praw osób, których dane dotyczą – Administrator umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
 • Rozliczalności – Administrator dokumentuje to, w jaki sposób wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków ochrony danych osobowych, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność przetwarzania danych osobowych z RODO.

2.4 Zasady

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 • Zgodności z prawem – dane osobowe przetwarzane są w oparciu o konkretną podstawę prawną i zgodnie z prawem;
 • Rzetelności – dane osobowe przetwarzane są rzetelnie i uczciwie;
 • Przejrzystości – dane osobowe przetwarzane są w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • Minimalizacji – dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do celów;
 • Adekwatności – przetwarzanie danych osobowych jest proporcjonalne do potrzeb Administratora;
 • Ograniczoności przechowywania – dane są przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż niezbędne jest to do celów,  w których dane te są przetwarzane;
 • Prawidłowości – przetwarzanie danych osobowych odbywa się z dbałością o prawidłowość danych osobowych;
 • Czasowości – przetwarzanie danych osobowych odbywa się w koniecznym czasie;
 • Integralności i poufności – Administrator zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

2.5 Zakres stosowania Polityki

Zasady określone przez Politykę mają zastosowanie do wszystkich zbiorów danych osobowych administrowanych przez Administratora, w szczególności do:

 • wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są lub będą dane osobowe podlegające ochronie;
 • danych osobowych przetwarzanych przez Administratora zarówno w przypadku, gdy jest on administratorem danych, jak i w sytuacji, gdy przetwarza dane powierzone mu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu art. 28 RODO;
 • wszystkich nośników informacji, np. papierowych, magnetycznych, optycznych itp., na których są lub będą znajdować się dane osobowe podlegające ochronie;
 • wszystkich lokalizacji – budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie;
 • wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultantów, stażystów i innych osób mających dostęp do danych osobowych podlegających ochronie.
 • Do stosowania zasad określonych przez Politykę zobowiązani są wszyscy pracownicy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultanci, stażyści i inne osoby mające dostęp do informacji podlegających ochronie.

3. DEFINICJE

Administrator Danych Osobowych (Administrator) – GymMe Sp. z o.o.  (dalej „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu (ul. Mieczysława Wolfkego 38, 54-701 Wrocław), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000808599, posiadająca NIP 8943146997; Dane kontaktowe: info@gymme.today, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł;

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Zbiór danych osobowych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Użytkownik – osoba mająca dostęp do zasobów systemu informatycznego posiadająca upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym systemie;

System informatyczny – zespół urządzeń, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz baz danych przetwarzających dane osobowe;

Nośniki danych – wszelkie nośniki, na których informacje zapisane są w postaci elektronicznej, w szczególności dyski, dyski CD-ROM, karty magnetyczne lub pamięci przenośne;

Sieć informatyczna – fizyczna warstwa systemu informatycznego obejmująca okablowanie, węzły i urządzenia aktywne organizujące ruch w sieci;

Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

4. SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

4.1  System ochrony danych osobowych u Administratora

Inwentaryzacja danych osobowych

 • Administrator dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych, w szczególności: przypadków przetwarzania danych wrażliwych, przypadków przetwarzania danych niezidentyfikowanych, przypadków przetwarzania danych dzieci; profilowania.
 • Administrator weryfikuje czy dochodzi do przypadków współadministrowania danymi osobowymi.

4.2 Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

Administrator prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych, zwany dalej: Rejestrem.

W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Administrator uznał za odrębną dla potrzeb Rejestru, odnotowuje co najmniej: (i) nazwę czynności, (ii) cel przetwarzania, (iii) opis kategorii osób, (iv) opis kategorii danych, (v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Administratora, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (vi) sposób zbierania danych, (vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających), (viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG; (ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

4.3  Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator identyfikuje i weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, a w szczególności:

 • utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych osobowych;
 • inwentaryzuje i przygotowuje uzasadnienia przypadków, gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Administrator rejestruje podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Rejestrze.

4.4  Prawa osoby, której dane dotyczą

Administrator wywiązuje się z obowiązków informacyjnych względem osób, których dane dotyczą. W szczególności Administrator:

 • przekazuje osobom, których dane dotyczą wszelkie wymagane prawem informacje w czasie pozyskiwania danych osobowych, jak również w innych sytuacjach, gdy prawo wymaga przekazania dodatkowych informacji osobom, których dane dotyczą;
 • zapewnia dokumentację realizacji obowiązków, o których mowa w tej polityce.

Administrator zapewnia osobom, których dotyczą realizację praw przysługujących im na podstawie RODO. W szczególności Administrator dokłada starań, aby żądania osób, których dane dotyczą były realizowane w terminach wyznaczonych przez RODO oraz rzetelnie dokumentowane.

Administrator stosuje procedury działania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, pozwalające na identyfikację i weryfikację naruszenia, a w razie potrzeby jego niezwłoczne zgłoszenie Urzędowi Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadomienie osoby, której dane dotyczą.  

4.5  Minimalizacja

Administrator stosuje metodykę zarządzania minimalizacją (privacy by default), która ustala zasady: zarządzania adekwatnością danych, reglamentacji i zarządzania dostępem do danych, zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.

4.6  Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania.

Administrator ustala przydatność oraz stosuje takie środki i podejście jak:

 • pseudonimizacja,
 • szyfrowanie danych osobowych,
 • inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 • środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

 • przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
 • przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
 • dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
 • wdraża system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • zarządza incydentami naruszenia ochrony danych osobowych.

4.7 Zasady powierzania danych osobowych podmiotom

przetwarzającym

Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom przetwarzającym następuje w drodze umowy zawartej na piśmie.

4.8  Przekazywanie danych osobowych

Administrator na bieżąco weryfikuje czy dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych Administrator zapewnia zgodność przekazywania danych z RODO.

Administrator na bieżąco weryfikuje, czy zachodzą przypadki transgranicznego przetwarzania danych osobowych.

4.9  Privacy by design

Administrator uwzględnia ochronę danych osobowych w fazie projektowania.

4.10   Wykaz budynków oraz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe

Dane są przechowywane w siedzibie Administratora lub w ramach sieci informatycznej (a w szczególności serwery obsługujące Stronę lub Aplikację, sklepy internetowe Apple i Google – w odniesieniu do obsługi subskrypcji)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Procedury nadawania uprawnień, metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury tworzenia kopii zapasowych reguluje Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 17.12.2019

Aktualizacji niniejszej Polityki dokonuje Administrator, który wszelkie propozycje zmian przedstawia podmiotowi odpowiedzialnemu za jej wdrożenie.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 05.04.2020.

NA GÓRĘ

POLITYKA CIASTECZEK

Data aktualizacji: 4 kwietnia 2020

CZYM JEST COOKIE (CIACHO)

Podobnie jak większość usługodawców, używamy plików cookie i innych technologii służących analizie danych. Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane w przeglądarce internetowej lub urządzeniu. Pliki cookie pozwalają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych usług, doskonalić je, a także zamieszczać i mierzyć reklamy. Cele, dla których my i nasi partnerzy używamy plików cookie oraz podobnych technologii można podzielić generalnie na następujące kategorie:

 • niezbędne: są to ciasteczka, które są wymagane do obsługi naszych serwisów. Są to na przykład pliki które pozwalają Ci na zalogowanie się do serwisu czy korzystanie ze sklepu. 
 • wydajności: Na przykład są to pliki, które zbierają informacje o tym, w jaki sposób komunikujesz się z naszymi usługami i personalizują treści.
 • funkcjonalne: pliki, które pomagają zapewnić prawidłowe działanie naszych usług, zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje. Pomagają one w identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i zapobieganiu im lub pomagają nam zrozumieć i udoskonalać jakość naszych usług.
 • reklamowe i społecznościowe: są to  pliki, które sprawiają, że reklamy stają się bardziej dopasowane i sensowne dla użytkowników naszych usług lub do udostępniania innym na portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram.

Z CZEGO KORZYSTAMY

Google Analytics
(kategoria: funkcjonalne)

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Więcej możesz poczytać tutaj.

Google AdWords
(kategoria: reklamowe/społecznościowe/biznesowe)

Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora. Pozwala na analizę takich danych. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły stronę. Więcej możesz poczytać tutaj.

Facebook Pixel
(kategoria: reklamowe/społecznościowe/biznesowe)

Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych prowadzonych przez Administratora na portalu Facebook. Usługa ta pozwala na śledzenie zachowania użytkownika, po tym jak zobaczył albo kliknął w reklamę pochodzącą z Facebooka. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań również z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Więcej można znaleźć tutaj.

JAK KONTROLOWAĆ CIASTKA

Większość przeglądarek i urządzeń domyślnie akceptuje pliki cookie, ich ustawienia zwykle pozwalają na ich usunięcie lub odrzucenie. W każdej chwili możesz wyłączyć pliki cookie, ale wtedy niektóre z funkcji naszej strony internetowej mogą nie działać poprawnie.

Możesz też uniemożliwić wykorzystywanie danych przez Google Analytics. W tym celu zainstaluj dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich ustawień w Google Adds. Możesz tam zadecydować, jakich danych używa Google do wyświetlania dedykowanych Tobie reklam.

Możesz również kontrolować sposób wykorzystania danych na komórkach.  W urządzeniach z systemem iOS możesz włączyć ustawienie „Limit Ad Tracking” (Ogranicz śledzenie reklamowe), a na urządzeniu z systemem Android możesz włączyć ustawienie „Opt Out of Ads Personalization” (Odmów zgody na personalizację reklamową) lub „Opt Out of Interest-Based Ads” (Odmów zgody na reklamy oparte na zainteresowaniach).

NA GÓRĘ

POLITYKA SUBSKRYPCJI

Data aktualizacji: 4 kwietnia 2020

ZAWARCIE UMOWY

Umowa o świadczenie usług oraz Umowa licencji zawierana jest pomiędzy GymMe Sp. z o.o. a Użytkownikiem z momentem złożenia zamówienia na subskrypcję Aplikacji w sklepie Google Play lub App Store.

Abonament (opłata za subskrypcję Aplikacji) pobierany jest przez operatora sklepu Google Play lub App Store, z wykorzystaniem konta Użytkownika zarejestrowanego w tych sklepach.

Warunki korzystania ze sklepu Google Play lub App Store, warunki techniczne, zasady pobierania opłat, metody płatności, zasady zwrotu środków i anulowania subskrypcji, jak również przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z wykupieniem dostępu do Aplikacji, określone zostały przez operatorów tychże sklepów

OKRES PRÓBNY

W każdym rodzaju pakietu dostępny jest bezpłatny 14 dniowy okres próbny. Subskrypcja jest aktywowana wraz z okresem próbnym, natomiast płatność następuje po upływie 14 dni. Od tego momentu liczy się jeden okres rozliczeniowy (1 miesiąc)

Okres próbny może być wykorzystany tylko jeden raz na dany numer telefonu. 

Po upłynięciu 14 dni, funcje aplikacji zostają ograniczone. Jeśli użytkownik skasuje konto, wszystkie dane wprowadzone w okresie testowania zostaną utracone.

PROMOCJE

GymMe Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do uruchamiania okresowych promocji na zasadach ustalonych w tych promocjach. Promocje będą dostepne po podaniu kodu używanego przy dokonywaniu płatności.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Po zakończeniu wybranego przez Użytkownika Okresu Rozliczeniowego, Umowa o świadczenie usług oraz Umowa licencji (subskrypcja Aplikacji) automatycznie przedłuża się na kolejny Okres Rozliczeniowy w ramach wybranego Pakietu (chyba że Użytkownik dokona zmiany subskrypcji poprzez zmianą rodzaju Pakietu w sposób przewidziany w sklepie Google Play lub App Store), co będzie równoznaczne z pobraniem od Użytkownika opłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy.

Opłata nie zostanie pobrana jeżeli Użytkownik anuluje subskrypcję na zasadach obowiązujących w sklepach Google Play lub App Store, tj. nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Rozliczeniowego.

Szczegółowa informacja w tym zakresie aktualna na dzień wejścia w życie Regulaminu dostępna jest pod adresem: Google Play i  Apple Store . Anulowanie subskrypcji w tym terminie będzie miało skutek począwszy od kolejnego Okresu Rozliczeniowego.

Anulowanie subskrypcji w powyższym trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług oraz Umowy licencji.

Anulowanie subskrypcji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług oraz Umowy licencji z ostatnim dniem obowiązywania subskrypcji, a co za tym idzie utratą przez Użytkownika dostępu do funkcjonalności Aplikacji. Anlulowanie subskrypcji nie kasuje danych zapisanych w czasie użytkowania aplikacji. Ponowne wykupienie dostępu do Aplikacji umożliwia kontynuację pracy bez utraty danych.

Aby skasować dane z naszych serwerów musisz usunąć użytkownika (z poziomu Profilu)

Odinstalowanie Aplikacji z urządzenia nie jest równoznaczne z rezygnacją z subskrypcji, która będzie naliczana do czasu anulowania w GooglePlay lub Apple Store

NA GÓRĘ